شینواری

تنخواه نیروهای امنیتی کشور افزایش می‌یابد

تنخواه نیروهای امنیتی کشور افزایش می‌یابد

اجمل عمر شینواری، سخنگوی مشترک نیروهای امنیتی کشور می‌گوید که تنخواه‌ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به زودی افزایش خواهد
شینواری: در سه روز گذشته نزدیک به 1400 جنگ‌جوی طالبان کشته شده‌اند

شینواری: در سه روز گذشته نزدیک به 1400 جنگ‌جوی طالبان کشته شده‌اند

اجمل عمر شینواری، سخنگوی مشترک نهادهای امنیتی کشور می‌گوید که در جریان سه روز گذشته 98 عملیات نظامی بر مواضع