شیوع کرونا در افغانستان

تاوان سنگین بی‌اعتنایی به کرونا؛ بحران کشنده در کمین است

تاوان سنگین بی‌اعتنایی به کرونا؛ بحران کشنده در کمین است

بر اساس اطلاعاتی که در دسترس خبرگزاری نشانه قرار گرفته است، غلام‌حضرت ۳۸ ساله اهل ولایت بلخ درست پنج روز