صدور ویزا

سفارت امریکا در کابل صدور ویزای مهاجرت به افراد آسیب‌پذیر را از سر گرفت

سفارت امریکا در کابل صدور ویزای مهاجرت به افراد آسیب‌پذیر را از سر گرفت

سفارت امریکا در کابل روند صدور ویزا برای افرادی که در معرض خطر قرار دارند را از گرفته است. راس
سفارت پاکستان: روند صدور ویزای درازمدت برای شهروندان افغانستان تسهیل می‌شود

سفارت پاکستان: روند صدور ویزای درازمدت برای شهروندان افغانستان تسهیل می‌شود

سفارت پاکستان در کابل اعلام کرده است که اقدامات فوری برای تسهیل روند صدور ویزای این کشور برای شهروندان افغانستان