صنایع دستی

رکود صنعت دیگ‌ریزی در بدخشان

رکود صنعت دیگ‌ریزی در بدخشان

دیگ‌ریزی یکی از صنعت‌های دیرپای محلی در ولایت بدخشان است. بازار فروش این صنعت در گذشته‌ها رونق خوبی داشت و
راه‌اندازی بازارچۀ ویژۀ صنایع‌دستی زنان در جوزجان

راه‌اندازی بازارچۀ ویژۀ صنایع‌دستی زنان در جوزجان

شماری از بازرگانان زن در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان بازارچۀ ویژۀ صنایع‌دستی را در صحن ساختمان ریاست اطلاعات و
بازارهای زنانه و دشواری‌های صنایع دستی زنان بدخشان

بازارهای زنانه و دشواری‌های صنایع دستی زنان بدخشان

در سال‌های اخیر به منظور حمایت از صنایع دستی زنان، شماری از نهادهای حکومتی و غیر حکومتی تلاش کرده اند
افزایش صنعت نقره‌کاری در بدخشان

افزایش صنعت نقره‌کاری در بدخشان

زرگری به ویژه نقره‌کاری یکی از صنایع دستی دیرپا در کنار دیگر صنایع دستی محلی در بدخشان است که روزگاری