صندوق اعتماد ارتش

ناتو حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان را تا چهار سال دیگر تمدید می‌کند

ناتو حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان را تا چهار سال دیگر تمدید می‌کند

اعضای هیأت صندوق اعتماد ارتش افغانستان که متشکل از کشورهای عضو ناتو هستند، می‌گویند که حمایت مالی ناتو از نیروهای