طعمه ماین خودی

سه ماین‌گذار طالبان در غور طعمه انفجار ماین خودی شدند

سه ماین‌گذار طالبان در غور طعمه انفجار ماین خودی شدند

انفجار ماین کنار جاده‌یی ساعاتی پیش جان سه ماین‌گذار گروه طالبان را در ولایت غور گرفته است. فرماندهی پولیس ولایت