طلا

درآمد میلیونی طالبان از معادن طلای بدخشان

درآمد میلیونی طالبان از معادن طلای بدخشان

گروه طالبان از چند سال به این‌طرف بر معادن طلای بدخشان تسلط دارند و عواید این معادن را به جیب