عالمان دین

کنش‌گران اجتماعی در جوزجان خواستار توقف خشونت‌ها در کشور شدند

کنش‌گران اجتماعی در جوزجان خواستار توقف خشونت‌ها در کشور شدند

شماری از عالمان دین و کنش‌گران اجتماعی در یک گردهمایی اعتراضی در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان از طرف‌های درگیری
شهرزاد اکبر: طالبان با دوام خشونت در مقابل خواست شهروندان قرار گرفته‌اند

شهرزاد اکبر: طالبان با دوام خشونت در مقابل خواست شهروندان قرار گرفته‌اند

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که در حال حاضر پایان خشونت و برقراری آتش‌بس در کشور
عالمان دین در جوزجان، صلح واقعیت گم‌شدۀ ماست

عالمان دین در جوزجان، صلح واقعیت گم‌شدۀ ماست

صدها تن عالم دین در یک نشست عمومی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حمایت و پشتیبانی خود را از