عثمانی

عثمانی: واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به شدت کاهش یافته است

عثمانی: واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به شدت کاهش یافته است

احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامۀ کشور می‌گوید، واقعات مثبت کرونا در افغانستان طی هفته‌های اخیر به شدت کاهش