عفو بین‌الملل

عفو بین‌الملل: عاملان حمله‌های وحشیانه بر افراد ملکی در افغانستان شناسایی و مجازات شوند

عفو بین‌الملل: عاملان حمله‌های وحشیانه بر افراد ملکی در افغانستان شناسایی و مجازات شوند

سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از ادامۀ حمله‌های هدف‌مند بر غیرنظامیان، از حکومت افغانستان می‌خواهد که عاملان این دست حمله‌های
عفو بین‌الملل: حمله بر خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در افغانستان فوراً متوقف شود

عفو بین‌الملل: حمله بر خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در افغانستان فوراً متوقف شود

سازمان عفو بین‌الملل از حمله‌های هدف‌مند علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند و خواهان پایان