علمای دین در بدخشان

کرونا؛ نگرانی علمای بدخشان از برگزاری مراسم گروهی در روزهای عید

کرونا؛ نگرانی علمای بدخشان از برگزاری مراسم گروهی در روزهای عید

شماری از علمای دین در بدخشان با برگزاری نشستی در شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت ضمن اظهار نگرانی از بی‌تفاوتی