عملیات خاص

امنیت ملی: یکی از رهبران شبکۀ القاعده طی یک عملیات خاص در فراه کشته شده است

امنیت ملی: یکی از رهبران شبکۀ القاعده طی یک عملیات خاص در فراه کشته شده است

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، اعلام کرده است که محمد حنیف، مشهور به عبدالله یکی از رهبران شبکۀ القاعده برای