عید قربان

پیام عیدی غنی: برای تغییر وضعیت جنگ در کشور برنامۀ فوری و عملی آماده است

پیام عیدی غنی: برای تغییر وضعیت جنگ در کشور برنامۀ فوری و عملی آماده است

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور در پیامش به مناسب عید قربان از طرح برنامه‌یی برای تغییر وضعیت جنگ در کشور خبر
عید در پایتخت جنگ‌زده؛ سه گلولۀ راکت بر نقاط مختلف شهر کابل اصابت کردند

عید در پایتخت جنگ‌زده؛ سه گلولۀ راکت بر نقاط مختلف شهر کابل اصابت کردند

در نخستین ساعات روز اول عید قربان چندین گلولۀ راکت بر نقاط مختلف شهر کابل برخورد کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های