غوریان

طالبان با حمله بر یک مرکز تولید برق در هرات دو نگهبان آن را کشتند

طالبان با حمله بر یک مرکز تولید برق در هرات دو نگهبان آن را کشتند

منابع محلی در ولسوالی غوریان ولایت هرات می‌گویند که جنگ‌جویان گروه طالبان بر مرکز فرعی تولید برق در این ولسوالی