فارن پالیسی

بایدن برای خروج از افغانستان نخست باید مشکل غنی را حل کند

بایدن برای خروج از افغانستان نخست باید مشکل غنی را حل کند

نویسنده: الیز لابوت/ فارن پالیسی ترجمه: عبدالجلیل سروش در شمار بحران‌هایی که جو بایدن، رییس جمهور امریکا در داخل و