فرمانده قطعه سرخ طالبان

فرماندۀ قطعۀ سرخ طالبان در بدخشان کشته شد

فرماندۀ قطعۀ سرخ طالبان در بدخشان کشته شد

مقام‌های امنیتی بدخشان می‌گویند که گروه طالبان حملات تهاجمی‌شان را از چندین استقامت به هدف تصرف ولسوالی جرم آغاز کرده