فرماندۀ محلی گروه طالبان

یک فرماندۀ محلی گروه طالبان در لوگر کشته شده است

یک فرماندۀ محلی گروه طالبان در لوگر کشته شده است

قول اردوی 203 تندر، اعلام کرده است که قاری تحسین از فرمانده‌هان محلی گروه طالبان در ولایت لوگر در درگیری