فرهنگ دوری از تجمعات

مبارزه با ویروس کرونا؛ یک شهروند هراتی پول مراسم ختم قرآن را هزینه خرید صابون کرد

مبارزه با ویروس کرونا؛ یک شهروند هراتی پول مراسم ختم قرآن را هزینه خرید صابون کرد

 با افزایش نگرانی مردم از شیوع ویروس کرونا در کشور، یک باشنده ولایت هرات مصارف برگزاری مراسم «ختم قرآن» را