فرهنگ مطالعه

اهمیت مطالعه و عوامل وداع یک جامعۀ جنگ‌زده با کتاب‌خوانی

اهمیت مطالعه و عوامل وداع یک جامعۀ جنگ‌زده با کتاب‌خوانی

نویسنده: ابومسلم خراسانی کتاب شیرازۀ تمدن امروزی‌ است. در واقع تمدن جدید پنج‌سده پیش از امر‌وز بر پایۀ علم‌باوری و
راه‌اندازی ایستگاه کتاب‌خوانی برای بانوان در ولایت جوزجان

راه‌اندازی ایستگاه کتاب‌خوانی برای بانوان در ولایت جوزجان

برای نخستین بار یک بانو در ولایت جوزجان کتاب‌خانه‌یی را زیر نام «ایستگاه‌ کتاب‌خوانی برای بانوان» در شهر شبرغان، مرکز
مطالعه تنها بر نادانی ما صدمه می‌زند

مطالعه تنها بر نادانی ما صدمه می‌زند

نویسنده: بهزاد برمک این روزها حالم خوب نیست. خسته‌ام از عادت‌ها، از روزمره‌گی‌ها، از پیام‌های ناخوش، از دستاوردهای شگفت‌انگیز، از