فرهنگ

آدم‌برفی به روایت آدم‌ها

آدم‌برفی به روایت آدم‌ها

زنده‌گی و فرهنگ در کنار هم ارزش، رفتار، دیدگاه و در کل اندیشۀ یک جامعه را می‌سازند و در صورت
محمد متین اندخویی، شاعر دو زبانۀ افغانستان درگذشت

محمد متین اندخویی، شاعر دو زبانۀ افغانستان درگذشت

محمد متین اندخویی شاعر، نویسنده و پژوهش‌‌گر دو زبانۀ افغانستان از اثر حملۀ قلبی در سن 79 ساله‌گی در ولسوالی