فصل زمستان

نگرانی از بلند رفتن بهای مواد غذایی در ولسوالی‌های مرزی و سردسیر بدخشان

نگرانی از بلند رفتن بهای مواد غذایی در ولسوالی‌های مرزی و سردسیر بدخشان

اعضای شورای ولایتی بدخشان می‌گویند که در پی برف‌باری‌های اخیر و بسته شدن راه‌های مواصلاتی در شماری از ولسوالی‌های مرزی