فضای سبز

خصوصی‌سازی پارک‌های شهری هرات؛ فضای سبزی که با گذشت هر روز کوچکتر می‌شود

خصوصی‌سازی پارک‌های شهری هرات؛ فضای سبزی که با گذشت هر روز کوچکتر می‌شود

ادامۀ سیاست درآمدزای ادارۀ شهرداری هرات از پارک‌ها و فضاهای سبز شهری در این ولایت، نگرانی شهروندان و اعضای شورای