فعالان مدنی بلخ

راه‌اندازی برنامۀ نقاشی ‌دیواری برای صلح در ولایت بلخ

راه‌اندازی برنامۀ نقاشی ‌دیواری برای صلح در ولایت بلخ

شماری از فعالان مدنی، فرهنگیان و هنرمندان شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ برنامۀ نقاشی را زیر نام «صلح یعنی چه؟»