فعالان مدنی جوزجان

رکاب‌زنی فعالان مدنی جوزجان به پیشواز از هفتۀ حفاظت از محیط زیست

رکاب‌زنی فعالان مدنی جوزجان به پیشواز از هفتۀ حفاظت از محیط زیست

ریاست حفاظت از محیط زیست در ولایت جوزجان با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ و نهادهای مدنی مسابقۀ بایسکل‌رانی را