فقه حنفی

کور گره آغاز مذاکرات صلح در دوحه؛ طالبان از کدام حنفیت سخن می‌گویند؟

کور گره آغاز مذاکرات صلح در دوحه؛ طالبان از کدام حنفیت سخن می‌گویند؟

از آغاز مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه یک ماه سپری شده است. در این مدت