قارچ سیاه

وزارت صحت: برای بیماران قارچ سیاه تجریدگاه‌های ویژه در نظر گرفته می‌شود

وزارت صحت: برای بیماران قارچ سیاه تجریدگاه‌های ویژه در نظر گرفته می‌شود

وزارت صحت عامه می‌گوید برای بیماران مبتلا به «قارچ سیاه» تجریدگاه‌های ویژه‌یی در نظر گرفته می‌شود. این تجریدگاه‌ها در شفاخانه‌های
نشانه‌های نخستین رویداد مثبت «قارچ سیاه» در سمنگان مشاهده شده است

نشانه‌های نخستین رویداد مثبت «قارچ سیاه» در سمنگان مشاهده شده است

مسوولان صحی در سمنگان می‌گویند که نشانه‌های مشکوک بیماری «قارچ سیاه» در شفاخانۀ ویژۀ بیماران کرونا در شهر ایبک، مرکز