قاچاق وسایل طبی

غنی: عاملان قاچاق تجهیزات طبی به 20 سال زندان محکوم می‌شوند

غنی: عاملان قاچاق تجهیزات طبی به 20 سال زندان محکوم می‌شوند

وزارت صحت عامه اعلام کرده که بر اساس یک فرمان تازۀ رییس‌جمهور غنی، عاملان قاچاق و سرقت تجهیزات طبی کشور