قدرت محوری

بدخشان و مسأله «نفرین منابع»

بدخشان و مسأله «نفرین منابع»

نویسنده: ابومسلم خراسانی کوه‌پایه‌های شاداب و سرسبز بدخشان مدتی ا‌ست که در لجن‌‎زار افراط‌گرایی، خشونت‌ و جنگ خانمان‌سوز گیرمانده است.