قرنطینه بلخ

دومین فرد مبتلا به ویروس کرونا در بلخ صحت‌یاب شد

دومین فرد مبتلا به ویروس کرونا در بلخ صحت‌یاب شد

هرچند شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور همه‌روزه در حال افزایش است، اما شماری از این مبتلایان دوباره