قرنطینه ترکیه

درخانه بمانید؛  قرنطینه خود خواسته فرصتی برای کارهای نکرده

درخانه بمانید؛ قرنطینه خود خواسته فرصتی برای کارهای نکرده

نویسنده: ولی محمد حدید پیشنهاد «در خانه بمانید» این روزها بیش‌تر به گوش می‌رسد. مسوولان صحی، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،