قرنطینه جوزجان

مبارزه با کرونا؛ شهرداری شبرغان کارزار «آگاهی‌دهی خانه به خانه» را آغاز کرد

مبارزه با کرونا؛ شهرداری شبرغان کارزار «آگاهی‌دهی خانه به خانه» را آغاز کرد

شهرداری شبرغان برای پیش‌گیری از شیوع ویروس کرونا در ولایت جوزجان کارزار آگاهی‌دهی خانه به خانه را آغاز کرده است.