قرنطینه شبرغان

فاجعۀ کرونا در شفاخانۀ شبرغان؛ داکتر جراح درگذشت و مسوول بیماری‌های ساری قرنطینه شد

فاجعۀ کرونا در شفاخانۀ شبرغان؛ داکتر جراح درگذشت و مسوول بیماری‌های ساری قرنطینه شد

پس از درگذشت یک داکتر مبتلا به ویروس کرونا در شهر شبرغان، مسوول امراض ساری شفاخانۀ ولایتی جوزجان نیز خودش