قرنطینۀ شهر در عید

شهر شبرغان در سه روز عید قرنطینه می‌شود

شهر شبرغان در سه روز عید قرنطینه می‌شود

مسوولان محلی ولایت جوزجان از تصمیم تازۀ کمیتۀ مبارزه با «کووید 19» در این ولایت خبر داده می‌گویند که قرار