قرنطینۀ شهر میمنه

ویروس کرونا؛ پولیس جوزجان روند آگاهی‌دهی به مردم را آغاز کرد

ویروس کرونا؛ پولیس جوزجان روند آگاهی‌دهی به مردم را آغاز کرد

فرماندهی پولیس ولایت جوزجان در همکاری با ریاست صحت عامۀ این ولایت، کارزار آگاهی‌دهی از خطرات ویروس کرونا و راه‌های