قرنطین

مردی در جوزجان پسرش را قرنطین کرد

مردی در جوزجان پسرش را قرنطین کرد

خدایداد باشندۀ شهر شبرغان از سه‌روز به این‌سو پسر و خواهرزادۀ خود را در یک اتاق جداگانه قرنطین نموده است.