قزاقستان

حمدالله محب راهی قزاقستان شد

حمدالله محب راهی قزاقستان شد

دفتر شورای امنیت اعلام کرده که حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی کشور در رأس یک هیأت بلندرتبۀ دولتی عازم