قضیه‌ی اختطاف سلسله علی‌خیل

اختطاف سلسله علی‌خیل؛ اظهارات وزیر داخلهٔ پاکستان “غیرمسلکی” است

اختطاف سلسله علی‌خیل؛ اظهارات وزیر داخلهٔ پاکستان “غیرمسلکی” است

وزارت امور خارجۀ کشور بار دیگر اظهارات شیخ رشید احمد، وزیر داخلهٔ پاکستان در پیوند به قضیه‌ی اختطاف سلسله علی‌خیل،