قطع کمک امریکا

رویترز: کمک‌های یک‌میلیارد دالری امریکا به افغانستان قطع نشده است

رویترز: کمک‌های یک‌میلیارد دالری امریکا به افغانستان قطع نشده است

خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع معتبر امریکایی گزارش می‌دهد که کمک یک میلیارد دالری ایالات متحدۀ امریکا به