قطۀ پولیس خاص

حملۀ موتربمب بر قطعۀ ویژۀ پولیس در خوست 2 کشته و 27 زخمی برجای گذاشت

حملۀ موتربمب بر قطعۀ ویژۀ پولیس در خوست 2 کشته و 27 زخمی برجای گذاشت

وزارت امور داخله می‌گوید که طالبان یک موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی یک قطعۀ نیروهای ویژۀ پولیس