قلعۀ اختیارالدین

کاهش آمار ابتلا به ویروس کرونا؛ هرات آرام آرام به استقبال گردش‌گران می‌رود

کاهش آمار ابتلا به ویروس کرونا؛ هرات آرام آرام به استقبال گردش‌گران می‌رود

در هفته‌های پسین میزان ابتلا به ویروس کرونا در هرات سیر نزولی را می‌پیماید. همزمان با این که هیولای کرونا
کرونا و نبود گردش‌گران؛ خسارت سنگین صنعت توریسم در هرات

کرونا و نبود گردش‌گران؛ خسارت سنگین صنعت توریسم در هرات

اثرات زیان‌بار ویروس کرونا رفته‌رفته همۀ ابعاد زنده‌گی باشنده‌گان هرات را دربر می‌گیرد. از سیاست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد