قلۀ نوشاخ

دختران کوه‌نورد برای دومین بار قلۀ «شاه فولادی» را فتح کردند

دختران کوه‌نورد برای دومین بار قلۀ «شاه فولادی» را فتح کردند

گروهی از دختران کوه‌نورد موفق شدند برای دومین بار به قلۀ «شاه فولادی» در ولایت بامیان صعود کنند. این قله‌
نخستین صعود کوه‌نوردان افغانستان بر فراز قلۀ «نوشاخ» بدون حمایت نهادهای خارجی

نخستین صعود کوه‌نوردان افغانستان بر فراز قلۀ «نوشاخ» بدون حمایت نهادهای خارجی

در پی رکود بی‌پیشینۀ صنعت گردش‌گری در بدخشان به دلیل تهدید ویروس کرونا، شماری از نهادهای گردش‌گری برای تقویت این