قوانین ترافیکی

برنامۀ آموزش راننده‌گی برای زنان در جوزجان

برنامۀ آموزش راننده‌گی برای زنان در جوزجان

مرکز آموزشی «ابرهام لینکلن» در همکاری با مدیریت ترافیک ولایت جوزجان به تازه‌گی برنامۀ آموزش قوانین ترافیک و جاده را