لاجورد بدخشان

میلیون‌ها افغانی زیان اقتصادی بازرگانان در پی توقف فروش و انتقال سنگ لاجورد بدخشان

میلیون‌ها افغانی زیان اقتصادی بازرگانان در پی توقف فروش و انتقال سنگ لاجورد بدخشان

حدود 5 سال پیش در پی استخراج غیر قانونی معدن لاجورد بدخشان، حکومت افغانستان تجارت این سنگ را غیر قانونی