لینا علم

لینا علم برای دومین بار عضویت هیأت داوران جشنوارۀ سینمایی «امجن اندیا» را دریافت کرد

لینا علم برای دومین بار عضویت هیأت داوران جشنوارۀ سینمایی «امجن اندیا» را دریافت کرد

لینا علم، بازی‌گر و هنرپیشۀ زن سینمای افغانستان برای دومین بار به عنوان عضو هیأت داوران در جشنوارۀ سینمایی بین‌المللی
لینا علم برای نخستین بار در یک تیاتر آنلاین امریکایی نقش بازی کرد

لینا علم برای نخستین بار در یک تیاتر آنلاین امریکایی نقش بازی کرد

لینا علم، هنرپیشۀ سینمای افغانستان برای نخستین‌ بار از طریق فضای مجازی در یک تیاتر امریکایی نقش بازی کرده است.