مأموریت یوناما در افغانستان

مأموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد

مأموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد

نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که مأموریت دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان