مبارزه با رویدادهای طبیعی

ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در جوزجان آماده‌گی کمک به ۵ هزار خانواده را دارد

ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در جوزجان آماده‌گی کمک به ۵ هزار خانواده را دارد

مسوولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت جوزجان می‌گویند که در زمستان پیش‌رو با همکاری موسسه‌های غیردولتی آماده‌گی کمک