مبارزه با ویروس کرونا

مبارزه با کرونا در جوزجان: 85درصد بودجۀ اختصاصی این ولایت مصرف شده است

مبارزه با کرونا در جوزجان: 85درصد بودجۀ اختصاصی این ولایت مصرف شده است

مسوولان کمیتۀ مبارزه با ویروس کرونا در ولایت جوزجان گزارش مصرف بودجۀ اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا در
مبارزه با ویروس کرونا؛ نخستین محمولۀ دارویی و تجهیزات طبی دولت به بدخشان رسید

مبارزه با ویروس کرونا؛ نخستین محمولۀ دارویی و تجهیزات طبی دولت به بدخشان رسید

نخستین محمولۀ دارو و تجهیزات طبی برای شفاخانۀ ویژۀ «کووید 19» از بودجۀ دولت خریداری و از سوی مسوولان محلی
مبارزه با کرونا؛ شهرداری شبرغان کارزار «آگاهی‌دهی خانه به خانه» را آغاز کرد

مبارزه با کرونا؛ شهرداری شبرغان کارزار «آگاهی‌دهی خانه به خانه» را آغاز کرد

شهرداری شبرغان برای پیش‌گیری از شیوع ویروس کرونا در ولایت جوزجان کارزار آگاهی‌دهی خانه به خانه را آغاز کرده است.
مثلث برنامۀ عمل حکومت؛ مبارزه با کرونا، انسجام دولت مرکزی با محلات و مدیریت روند صلح

مثلث برنامۀ عمل حکومت؛ مبارزه با کرونا، انسجام دولت مرکزی با محلات و مدیریت روند صلح

مسوولان بلندپایۀ حکومت در یک نشست خبری برنامه‌های عمل و اولویت‌های کاری‌ حکومت را بر بنیاد فیصله‌های انجام شده در