مجلس نماینده گان

موتر حامل سید داوود نادری با ماین کنار جاده‌یی برخورد کرده است

موتر حامل سید داوود نادری با ماین کنار جاده‌یی برخورد کرده است

نزدیکان سید داوود نادری، نمایندۀ پیشین مردم کندز در مجلس نماینده‌گان تأیید می‌کنند که کاروان موترهای آقای نادری هدف انفجار
رحمانی از حکومت می‌خواهد نیروهای خیزش‌ مردمی را تمویل و تجهیز کند

رحمانی از حکومت می‌خواهد نیروهای خیزش‌ مردمی را تمویل و تجهیز کند

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در واکنش به افزایش حمله‌های تهاجمی طالبان می‌گوید که حکومت باید نیروهای خیزش مردمی