محدودیت دسترسی به اطلاعات

نی: حذف پست‌های سخنگویی درولایات نقض آشکار قانون اساسی است

نی: حذف پست‌های سخنگویی درولایات نقض آشکار قانون اساسی است

نی یا نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید، حذف پست‌های سخنگویی در ولایات از سوی حکومت نقض آشکار قانون