محمد داوود لغمانی

نهمین روز راهپیمایی در فاریاب؛ معترضان برای گزینش والی صندوق رأی‌دهی گذاشتند

نهمین روز راهپیمایی در فاریاب؛ معترضان برای گزینش والی صندوق رأی‌دهی گذاشتند

راهپیمایی هواداران حزب جنبش ملی به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم در شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب وارد نهمین روز شده
در اوج تنش و اعتراض‌ها والی جدید فاریاب معرفی شد

در اوج تنش و اعتراض‌ها والی جدید فاریاب معرفی شد

در اوج تنش و اعتراض‌های هواداران حزب جنبش ملی، محمد داوود لغمانی به عنوان والی جدید فاریاب معرفی شد. ادارۀ